ویرایش محتوا

همکاری با کنارا

اگر کافه، رستوران، گالری و یا فروشگاهی در تهران دارید، کسب ‌و ‌کارتان را در کنارا معرفی کنید!

ما از کسب‌و‌کار شما محتوا تولید می‌کنیم و در شبکه‌های اجتماعی کنارا که مجموعا بیش‌ از ۲۰۰ هزار بازدید ماهانه دارد به مخاطبینمون در تهران پیشنهاد می‌کنیم.

همکاری با کنارا

اگر کافه، رستوران، گالری و یا فروشگاهی در تهران دارید، کسب ‌و ‌کارتان را در کنارا معرفی کنید!

ما از کسب‌و‌کار شما محتوا تولید می‌کنیم و در شبکه‌های اجتماعی کنارا که مجموعا بیش‌ از ۲۰۰ هزار بازدید ماهانه دارد به مخاطبینمون در تهران پیشنهاد می‌کنیم.

نمونه کمپین های موفق در کنارا

(کافه مان‌جای)
معرفی در ویرگول+یوتیوب+اینستاگرام کنارا

(کافه ماجرا)
معرفی در اینستاگرام

(کافه لمیز)
معرفی در اینستاگرام

(کافه جو زد)
اینستاگرام+یوتیوب

(کافه اوبسو شف)
اینستاگرام+ویرگول

برای دریافت مشاوره برای همکاری و اجرای کمپین
معرفی با کنارا با شماره زیر تماس بگیرید:

برای دریافت مشاوره برای همکاری و اجرای کمپین معرفی با کنارا با شماره زیر
تماس بگیرید: